Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Mỹ Độ- Thành phố Bắc Giang- Bắc Giang

Công Ty TNHH Galaxy Tuyết Anh
Địa chỉ: Số nhà 206 - đường Thân Nhân Trung, Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 206 - Duong Than Nhan Trung, My Do Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 06-03-2018

CÔNG TY TNHH UNISA
Địa chỉ: Số 276, đường Thân Nhân Trung, Phường Mỹ Độ , Thành phố Bắc Giang , Bắc Giang
Address: No 276, Than Nhan Trung Street, My Do Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 24/11/2017

Công Ty TNHH Viễn Thông Thanh Tùng Lâm
Địa chỉ: Số nhà 34 đường Thân Nhân Trung, Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 34 Than Nhan Trung Street, My Do Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 13-09-2017

Công Ty TNHH Tiếp Vận Hana
Địa chỉ: Số nhà 02 ngõ 39 đường Thân Nhân Trung, Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 02 Lane 39, Than Nhan Trung Street, My Do Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 08-09-2017

Công Ty TNHH Ts Tuấn Sơn
Địa chỉ: Lô 179, Làn 3, Đường Thân Nhân Trung, Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: Lo 179, Lan 3, Than Nhan Trung Street, My Do Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Other specialized construction)

Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 01-08-2017

Công Ty TNHH Tmdv Đ&t
Địa chỉ: số 39 đường Thân Nhân Trung, Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 39 Than Nhan Trung Street, My Do Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail of other goods in department stores)

Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 09-03-2017

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thiết Kế Adn Việt Nam
Địa chỉ: Số nhà 10, ngõ 25, tổ 1 - Phường Mỹ Độ - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Address: No 10, Lane 25, To 1, My Do Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 14-11-2016

1 2 3 4 Tiếp