Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH P.m.p Usa

Ngày thành lập: 14-03-2018

Địa chỉ: Lô số 9-10 LK5, Khu Đồng Dộc Phóng, Phường Đa Mai, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Mã số thuế 2400833602
Tên v.tắt/giao dịch P.m.p Usa Compaly Limited
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Vũ Duy Vững

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn P.m.p Usa

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính