Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu

Công Ty TNHH Nguyễn Xuân Khanh
Địa chỉ: Số 105 Đồ Chiểu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 07-02-2018

Công Ty TNHH Vũ Thái Quỳnh
Địa chỉ: Tổ 19, Ấp Bắc 1, Xã Hoà Long, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 05-02-2018

Công Ty TNHH Công Nghệ Fuyuan
Địa chỉ: Lô VI-5, đường số 5, Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngành nghề chính:

Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 02-02-2018