Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu

Công Ty Cổ Phần Đo Đạc Hoa Sen
Địa chỉ: Số 649 Bình Giã, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 08-02-2018

Công Ty Cổ Phần Deuxo Vũng Tàu
Địa chỉ: Số 506 Bình Giã, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 2

Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 08-02-2018

Công Ty TNHH Nguyễn Xuân Khanh
Địa chỉ: Số 105 Đồ Chiểu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 07-02-2018