Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu

Công Ty TNHH Thương Mại Nguyễn Quyết
Địa chỉ: 18 đường Ung Văn Khiêm, Khu phố 3, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngành nghề chính:

Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá

Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 12-12-2017