Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nam Trang Phú

Ngày thành lập: 10-01-2017

Địa chỉ: Tổ 5, Khu phố 4 , Phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Mã số thuế 3502325832
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Nam Trang Phú
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính