Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh Đẹp Trần 80

Ngày thành lập: 10-01-2017

Địa chỉ: 80 Mạc Đĩnh Chi, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 2

Mã số thuế 3502325783
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh Đẹp Trần 80
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh Đẹp Trần 80

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính