Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thủy Sản Du Lịch Ht

Ngày thành lập: 09-08-2017

Địa chỉ: Ấp Bắc, Xã Hoà Long, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngành nghề chính: Nuôi trồng thuỷ sản biển

Mã số thuế 3502341785
Tên v.tắt/giao dịch Ht Seafoods Tourism Development Corporation
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Trần Văn Hồng

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Phát Triển Thủy Sản Du Lịch Ht

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính