Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Tịnh Biên- An Giang

Công Ty TNHH Thương Mại Dfs Việt Nam
Địa chỉ: Văn phòng Ban Quản lý Khu Thương Mại Tịnh Biên, Quốc lộ 91, Khu Thương Mại Tịnh Biên, Thị Trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Thị trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên, An Giang

Ngày thành lập: 01-08-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp