Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Châu Phong- Thị xã Tân Châu- An Giang

Công Ty CP Đầu Tư Và Xây Dựng Tân Châu
Địa chỉ: Ấp Vĩnh Lợi II, Xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
Address: Vinh Loi Ii Hamlet, Chau Phong Commune, Tan Chau Town, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu, An Giang

Ngày thành lập: 19-08-2017

Công Ty CP Thực Phẩm Tâm Việt Mekong
Địa chỉ: Số 629, Ấp Vĩnh Tường 2, Xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
Address: No 629, Vinh Tuong 2 Hamlet, Chau Phong Commune, Tan Chau Town, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu, An Giang

Ngày thành lập: 18-04-2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuyên Thành Tiến
Địa chỉ: Số 099, ấp Vĩnh Tường 2 - Xã Châu Phong - Thị xã Tân Châu - An Giang
Address: No 099, Vinh Tuong 2 Hamlet, Chau Phong Commune, Tan Chau Town, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu, An Giang

Ngày thành lập: 07-10-2015

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Thái Bình Tân Châu
Địa chỉ: Số 96, ấp Châu Giang - Xã Châu Phong - Thị xã Tân Châu - An Giang
Address: No 96, Chau Giang Hamlet, Chau Phong Commune, Tan Chau Town, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu, An Giang

Ngày thành lập: 24-07-2014