Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Mỹ Bình- Thành phố Long Xuyên- An Giang

CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ DEWA SPA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 06 Đường Yết Kiêu, Phường Mỹ Bình , Thành phố Long Xuyên , An Giang
Address: No 06 Yet Kieu Street, My Binh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 19/09/2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRĂNG NON - CHI NHÁNH OMEGA LONG XUYÊN
Địa chỉ: Số 1212 Trần Hưng Đạo, Khóm 3, Phường Mỹ Bình , Thành phố Long Xuyên , An Giang
Address: No 1212 Tran Hung Dao, Khom 3, My Binh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 13/01/2018

Công Ty TNHH Startup Today
Địa chỉ: Số 44 Nguyễn Xí, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 44 Nguyen Xi, My Binh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 05-01-2018

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC NHÀ QUỐC GIA BÌNH DƯƠNG TẠI AN GIANG
Địa chỉ: 16B Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Bình , Thành phố Long Xuyên , An Giang
Address: 16b Ton Duc Thang, My Binh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 12/10/2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp