Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty CP Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Lộc Tịnh Độ

Ngày thành lập: 09-01-2017

Địa chỉ: Ấp An Tịnh, Xã An Thạnh Trung, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Ngành nghề chính: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

Mã số thuế 1602031014
Tên v.tắt/giao dịch Loc Tinh Do Investment Production Trading Services Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Như Muốn

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Cp Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Lộc Tịnh Độ

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính